top of page
Search
  • Writer's pictureגד אנדריי (גדי) פור

שמיטה


שמיטה

השנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה

אני אוהב את המילה שמיטה

יש בה פעולה, אבל עם צליל פסיבי, שקט, לא לוחמני

אני לא זורק בשאט נפש, לא מטיח ממני והלאה בכעס, וגם לא קובר בחשכת הליל

אני משחרר, מרפה, שומט

הרעיון של שנת שמיטה הוא מרתק ורחב ועמוק, אבל מעבר לכל הדברים הידועים יש בו עוד משהו שאני אוהב וזה את הרעיון של לעשות משהו רק לתקופה קצובה.

הרבה דברים שחששתי לעשות - נעשו בקלות מרגע שהחלטתי שזה יהיה ניסוי לתקופה קצובה

" אני אמנע מ...(כסיסת ציפורניים, אמירות סרקסטיות, אוכל מעובד,הטלת אשמה באחרים ובכלל, נתינת עצות למי שלא ביקש, קריאת עיתונים, רכילות, שיחות בסלולרי תוך כדי הליכה....(הרשימה עוד ארוכה)) רק ל....(יום, שבוע, חודש, 120 יום)

את חלקם חזרתי לעשות ואני ממשיך לחפש עבורם תקופת של שמיטה

אבל את חלקם הפסקתי לעשות, אחרי שנוכחתי שהם לא חסרים לי ואני אף נהנה מאוד מחוסר נוכחותם בחיי

(יש גם המילה "הימנעות" שמשתמשים בה בתכנית 12 הצעדים, והיא גם מילה מצויינת לשימוש לאותה מטרה, אבל לי יש חיבה למילים עבריות עתיקות)


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Pashut.org

bottom of page