top of page

הצגות ומופעים אורחים

פלייר מבטן האדמה.jpeg

למופע הזה שני שמות, כי קשה לו להוולד.
למופע הזה שני שמות כי הוא לא רק מופע.

הוא טקס ומסע אל מעמקי האדמה שבי.
מקומות שלא האמנתי בקיומם ולא שערתי שיראו אור.
משם אני דולה את סיפוריי, ראשוניים, מלוכלכים, חסרי שלמות וליטוש.
מתפלל שיהיה לי האומץ להביאם כפי שהם – חיים ,פועמים, מסנוורים.
לתת לגופי לספר אותם בקול, תנועה ומילים.
בלי להסתיר, אך עם הרבה רוך.
מי יתן ורוח השטות תלווה אותי במסע זה.

יוצר: רומן קוייפמן
מלווה בדרך: אלונה פרץ

 ניגון: עמוס אהרונסון
 

Pashut.org

bottom of page