top of page
איך מגיעים אל
תל חסס?

למגיעים מכיוון קרית שמונה על כביש 99: נוסעים לכיוון הגושרים, חולפים  על פני גן הצפון מימין. תל חסס נמצא משמאל אבל  יש פס לבן על הכביש ואי אפשר לפנות לכיוון התל אלא צריך להמשיך , לרדת לכיוון הגושרים, להיכנס מתחת לכביש ולחזור בחזרה לכביש ( הווייז ידריך אתכםן). הפנייה אל דרך העפר לכיוון התל מגיעה במהירות ובהפתעה אחרי כ500 מטר מהמחלף
ולכן כדאי לנסוע לאט כדי לא לפספס אותה. מהפנייה יהיה שילוט אל מקום ההצגה.

Pashut.org

bottom of page